" Trudno być Polakiem nie nosząc w sobie tego dziedzictwa,

któremu na imię Polska”

Jan Paweł II

Thursday, July 17, 2014

Misja do Polski czyli jak pokazać Polskę Amerykanom?

Artykuł ukazał się w Dzienniku Związkowym, Nowym Dzienniku i Gwieździe Polarnej 2014.


Celem tego artykułu jest pokazanie w jaki sposób można wprowadzić w czyn prosty pomysł i rozpocząć długofalowy program mający na celu nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w USA i w Polsce.
Od lat zajmujemy się międzynarodową edukacją. Los rzucił nas do Kansas- stanu w którym ślady polskości są nikłe i nie ma wypracowanych stałych kontaktów pomiędzy Kansas a Polską. Polonia w Kansas jest w znacznym procencie zasymilowana. Nigdy nie posiadała żadnej oficjalnej organizacji. Brak jest jakichkolwiek artykułów czy szerzej mówiąc źródeł o polskiej diasporze w Kansas. Nielicznymi, niezasymilowanymi Polakami są  pracownicy kilku lokalnych uniwersytetów, wśród nich legendarna profesor Anna Maria Cienciala z University of Kansas, profesor Ryszard Jankowiak z Kansas State University i wielu innych, którym także należy się oddzielny artykuł.
Zacznijmy więc od początku.
Moja żona Susan otrzymała propozycję pracy na Kansas State University wiosną 2012 i
już latem przeprowadziliśmy się z Wisconsin do Kansas. Przed przeprowadzką miałem okazję spotkać się z konsulem Robertem Rusieckim w Chicago i to właśnie on wręczył mi książkę „Life in a Jar: The Irena Sendler Project” napisaną przez Jacka Mayera.
W trakcie letniego grillowania miałem okazję spotykać się z profesorami z KSU i zapytać czy pamiętają ten projekt. Pamiętali. Tak też narodził się pomysł o polskim projekcie w Kansas. Udało się nam pozyskać 2 duże wystawy: „Polish Righteous Among Nations” i “Jan Karski-The World Knew” Pierwsza z nich uzyskała wspaniałą oprawę gdzie uroczystego  otwarcia dokonały vice kanclerz April Mason, dziekan Wydziału Pedagogicznego Debby Mercer, dziekan uniwersyteckiej biblioteki  Lori Geotsch i Konsul Generalna Paulina Kapuścińska. Druga z wystaw była również pokazana na kapitolu w stolicy Kansas Topeka. Do projektu udało nam się włączyć Norma Conarda
z projektem” Life in the Jar”. Rezultaty tych wystaw były wspaniałe. Obejrzała je duża populacja studentów i pracowników naukowych Kansas State University oraz politycy w stolicy stanu. Na tym jednak nie koniec. Powstają co najmniej 2 poważne artykuły  naukowe na temat wystaw i ich wpływu na kształtowanie wiedzy o Holokauście. Został również wystawiony spektakl: „Life in a Jar” przez grupę z Irena Sendler Project.
Do Polski wyjechała misja wydziału pedagogicznego, której celem było opracowanie program letniego (study abroad) dla studentów KSU. Grupa składała się z 3 profesorów:
Dr.Marilyn Kaff, Dr. Bradley Burenheide, Dr.Susan Yelich Biniecki oraz nieoficjalnie Waldemar Biniecki, który był odpowiedzialny za  logistykę i kontakty z polską stroną.
Misja wyleciała ze USA 10 czerwca 2014 i przebywała w Polsce dla 2 profesorów do 17 czerwca a dla całej reszty delegacji do 18 czerwca 2014.
W ramach misji delegacja z Kansas spotkała się: z reprezentantami 4 polskich uniwersytetów: UW w Warszawie, Uniwersytetu  Wrocławskiego, Uniwersytetu w Opolu.To spotkanie odbyło się wyjątkowo w Krakowie i UKW w Bydgoszczy. Wielkie podziękowania należą się Kuratorium Mazowieckiemu za prezentację wyjaśniającą funkcjonowanie polskiej edukacji oraz zapewnienie logistyki i tłumaczy w ramach wizytacji wybranych szkół w woj. mazowieckim. Zwiedziliśmy muzea: w Oświęcimiu, Powstania Warszawskiego i muzeum Żydów Polskich, gdzie również odbyły się spotkania z dyrektorami do spraw edukacji tych muzeów. Odbyło się również bardzo owocne spotkanie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Ponadto już tylko z żoną spotkaliśmy się w MSZ i bydgoskim ratuszu. Zostało zasiane ziarno, z którego wyrośnie na pewno KSU program study abroad oraz udział kolejnej delegacji z Kansas na międzynarodowej konferencji a temat edukacji specjalnej we Wrocławiu w 2015.
Ponadto już rozpoczęły się rozmowy z uniwersytetami na temat wspólnych publikacji i projektów. W Bydgoszczy zaproponowano projekt, który uzyskał wsparcie  ratusza w postaci grantu. To dopiero początki. W chwili obecnej piszemy 2 granty, pierwszy którego celem ma być wysłanie do Polski grupy studentów w aspekcie rozszerzania wiedzy o holokauście. Drugi zaś ma być oparty na bazie programu Fulbrighta i ma umożliwić wymianę studentów i pracowników naukowych z obu miejsc: Kansas i Polski.
Pozdrawiamy wszystkich z prerii w Kansas.
Susan Yelich Biniecki  i Waldemar Biniecki

(oboje pracują w Kansas State University w College of Education, Susan jest profesorem w  departamencie Educational Leadership a Waldemar jest wykladowcą w CIMA Center for Intercultural and Multilingual Advocacy, przez  12 lat mieszkali w Milwaukee,Wisconsin, syn Daniel Kazimierz ma 8 lat)